, May 28, 2024

Dart 2.15 có gì mới?


Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết những tính năng vừa mới được cập nhật thêm ở phiên bản Dart 2.15. Cùng xem thử để xem có tính năng nào mà bạn đang "mong chờ" từ lâu đối với ngôn ngữ Dart hay không 😄.

  •   9 min reads
Dart 2.15 có gì mới?

Bài viết liên quan