, February 06, 2023

0 kết quả được tìm thấy

Data Analysis with Excel: Sort

  • Đăng bởi  Pum
  •  Aug 25, 2022

  •   8 min reads
Data Analysis with Excel: Sort

Sort là một chức năng cơ bản trong Excel. Ngoài việc sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần thì nó cũng còn khá nhiều kỹ thuật hay ho khác mà có thể bạn chưa biết đấy!

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật chủ để Sort trong Excel nhé!

Note: Bạn có thể kéo xuống dưới cùng để download tài liệu của bài viết này.

Sort

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong một cột hoặc nhiều cột, theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Hãy theo dõi những hướng dẫn cơ bản dưới đây nhé!

Sort một cột

Để sort trong một cột, bạn hãy thực thi theo các bước sau đây.

1. Click vào bất kỳ ô nào trong cột mà bạn muốn sort.

Sort một cột
Sort một cột

2. Để sort theo thứ tự tăng dần, bạn hãy vào tab Data, trong group Sort & Filter, bạn hãy click vào biểu tượng AZ.

Sort theo thứ tự tăng dần
Sort theo thứ tự tăng dần

Kết quả sẽ như thế này

Kết quả: sort theo thứ tự tăng dần
Kết quả: sort theo thứ tự tăng dần

3. Để sort theo thứ tự giảm dần, bạn chỉ cần click vào biểu tượng ZA

Sort nhiều cột

Để sort trong nhiều cột, bạn hãy thực hiện các bước sau đây.

1. Bạn vào tab Data, trong group Sort & Filter, bạn hãy click vào biểu tượng Sort

Sort trong nhiều cột
Sort trong nhiều cột

Một hộp thoại Sort sẽ xuất hiện

2. Từ trường "Sort by" hãy chọn cột "Last Name"

Sort by
Sort by

3. Để sort thêm một cột nữa, bạn chọn Add Level

4. Từ trường "Then by" hãy chọn cột "Sales"

Then by
Then by

5. Click OK

Sau khi thực hiện các thao tác trên thì record sẽ sort cột Last Name trước rồi mới tới cột Sales sau.

Kết quả: sort nhiều cột
Kết quả: sort nhiều cột

Custom Sort Order

Bạn có thể sử dụng Excel để sort dữ liệu theo một thứ tự tùy chỉnh. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ sort theo cột Priority (High, Normal, Low)

1. Click vào ô bất kỳ trong data set

Custom Sort Order
Custom Sort Order

2. Bạn vào tab Data, trong group Sort & Filter, bạn hãy click vào biểu tượng Sort

Sort & Filter
Sort & Filter

Một hộp thoại Sort sẽ xuất hiện

3. Từ trường "Sort by" hãy chọn cột "Priority"

4. Từ trường "Order" hãy chọn Custom List

Một hộp thoại Custom Lists sẽ xuất hiện

5. Nhập vào list entries "High, Normal, Low"

List entries
List entries

6. Click OK

7. Tiếp tục click vào nút OK

Custom Sort Order
Custom Sort Order

Kết quả chúng ta có được bảng records được sắp xếp theo cột Priority (High, Normal, Low)

Kết quả sau khi sort theo custom list
Kết quả sau khi sort theo custom list

Sort by color

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để sort dữ liệu theo màu.

Sort by Color
Sort by Color

1. Click vào một ô bất kỳ trong data set

2. Bạn vào tab Data, trong group Sort & Filter, bạn hãy click vào biểu tượng Sort

Sort & Filter
Sort & Filter

Một hộp thoại Sort sẽ xuất hiện

3. Từ trường "Sort by" hãy chọn cột "Last Name" (hoặc bất kỳ cột nào khác cũng được). Trường "Sort on" chọn Cell Color (bạn cũng có thể sort theo Font Color hoặc Cell Icon). Cuối cùng, trường Order chọn màu xanh cho level đầu tiên.

4. Click Copy Level hai lần và chọn các màu còn lại

5. Click OK

Kết quả

Kết quả sau khi Sort by Color
Kết quả sau khi Sort by Color

Reverse List

Trong phần này, chúng ta sẽ đi tìm nhiều cách khác nhau để đảo ngược (reverse) một danh sách. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ đảo ngược danh sách ở cột A.

1. Nhập giá trị 1 vào ô B1 và giá trị 2 vào ô B2

2. Bôi đen range B1:B2, click vào góc dưới bên phải của range này và kéo xuống tới ô B8

Bôi đen range B1:B2
Bôi đen range B1:B2

3. Click vào một số bất kỳ trong cột B

4. Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, bạn vào tab Data => Group Sort & Filtter => Click ZA

 Sort & Filtter
Sort & Filtter

Bạn sẽ nhận được kết quả là cả cột A và cột B đều được đảo ngược thứ tự

Kết quả
Kết quả

Nếu bạn dùng Excel 365 hay Excel 2021, hãy sử dụng SEQUENCE, SORTBY và ROWS để sort một danh sách theo thứ tự đảo ngược.

Ngoài cách làm thủ công ở trên thì chúng ta còn có công thức cũng khá là thú vị tiếp theo đây.

5. Đầu tiên, bạn hãy dùng hàm SEQUENCE để tạo danh sách các chữ số. Hàm SEQUENCE trong ví dụ dưới đây có 4 tham số: Rows = 8, Columns = 1, Start = 1, Step = 1.

Hàm SEQUENCE
Hàm SEQUENCE

6. Hàm SORTBY sắp xếp thứ tự của một dãy dựa trên dãy được chọn tương ứng. Sử dụng -1 để sort theo thứ tự giảm dần

Hàm SORTBY
Hàm SORTBY

7. Sử dụng hàm SEQUENCE bên trong hàm SORTBY

 Sử dụng hàm SEQUENCE bên trong hàm SORTBY
Sử dụng hàm SEQUENCE bên trong hàm SORTBY

8. Nếu bạn có một danh sách dài hơn chẳng hạn 20 cái tên thì bạn chỉ đơn giản thay đổi giá trị 8 thành 20 trong công thức trên. Thậm chí bạn có thể sử dụng hàm ROWS để thay thế.

 Sử dụng hàm ROWS để thay thế
Sử dụng hàm ROWS để thay thế

Hàm ROWS có chức năng đếm số hàng trong một dãy đã chọn

SORT function

Sử dụng hàm SORT trong Excel 365/2021 để sort dữ liệu trong một cột hoặc nhiều cột

1. Hàm SORT đơn giản như hình bên dưới chỉ sử dụng một tham số (A2:D15). Hàm SORT sẽ mặc định sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ô đầu tiên.

Hàm SORT đơn giản
Hàm SORT đơn giản

2. Sử dụng thêm tham số thứ hai để sort một cột khác với cột mặc định. Hàm SORT bên dưới sort theo cột thứ hai (A2:D15,2).

Sort một cột khác với cột mặc định
Sort một cột khác với cột mặc định

3. Sử dụng thêm tham số thứ ba để sort theo một thứ tự khác. Hàm SORT bên dưới sort theo cột đầu tiên, thứ tự giảm dần. (A2:D15,1,-1).

Sort theo một thứ tự khác
Sort theo một thứ tự khác

1 sort theo tứ tự tăng dần, -1 sort theo thứ tự giảm dần.

4. Để sort theo nhiều cột, bạn chỉ cần thêm một hằng số mảng. Hình bên dưới sort theo cột Last Name đầu tiên sau đó là cột Sales.

Sort theo nhiều cột
Sort theo nhiều cột

5. Hàm SORT nâng cao bên dưới đây sort theo cột Last Name đầu tiên (theo thứ tự tăng dần) tiếp the là cột Sales (theo thứ tự giảm dần).

Hàm SORT nâng cao
Hàm SORT nâng cao

6. Cuối cùng, sử dụng hàm SORTBY trong Excel để sort một dãy dựa trên giá trị của một dãy đã chọn tương ứng

SORTBY trong Excel
SORTBY trong Excel

1 sort theo tứ tự tăng dần, -1 sort theo thứ tự giảm dần.

Nếu bạn có định hướng trở thành Data Analyst chuyên nghiệp thì bạn có thể tham khảo bộ khóa học toàn diện chuyên nghiệp với combo 4 khóa học trong 1 bootcamp của 200Lab tại đây.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào link này để tham gia vào nhóm và nhận thêm nhiều tài liệu hữu ích khác về Data nhé!

Bài viết cùng seri

Bài viết liên quan

Master data là gì? Sự khác nhau giữa Master data và Transaction data

Master data là tập hợp các định danh thống nhất và các thuộc tính mở rộng. Nó mô tả các thực thể cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm khách hàng,.......

Master data là gì? Sự khác nhau giữa Master data và Transaction data
Danh mục các loại biểu đồ trong Data Visualization

Bạn có thể tìm thấy danh sách các loại biểu đồ, nó sẽ hoạt động như một hướng dẫn đầy hữu ích giúp bạn lựa chọn được biểu đồ phù hợp với nhu cầu của bản thân....

Danh mục các loại biểu đồ trong Data Visualization
Data Analysis with Excel: Analysis ToolPak

Bộ công cụ Analysis ToolPak trên Excel sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các bước phân tích dữ liệu tài chính, thống kê ....

Data Analysis with Excel: Analysis ToolPak
Data Analysis with Excel: Solver

Excel có một công cụ được gọi là solver cung cấp các lệnh và các tính năng tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề quyết định....

Data Analysis with Excel: Solver
Data Analysis with Excel: What-If Analysis

What-If Analysis trong Excel cho phép bạn thử các giá trị (scenarios) khác nhau cho các công thức....

Data Analysis with Excel: What-If Analysis
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.