, July 21, 2024

Flutter 2.8 có gì mới?

  • Viết bởi  Chau Le
  •  Dec 22, 2021

Cải tiến về hiệu suất, các tính năng Firebase mới, WebView 3.0, desktop status, cập nhật công cụ và hơn thế nữa sẽ xuất hiện trong bản phát hành mới nhất!

  •   24 min reads
Flutter 2.8 có gì mới?

Bài viết liên quan