, July 20, 2024

Flutter Tutorial 2021 #18 - Thực hiện màn hình Welcome của ứng dụng English Card

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Nếu bạn là người mới với Flutter thì có lẽ đây sẽ là ứng dụng đầu tiên mà bạn tự bắt tay vào build. Video này sẽ hướng dẫn bạn code được màn hình welcome của ứng dụng English Card.

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #18 - Thực hiện màn hình Welcome của ứng dụng English Card

Bài viết liên quan