, April 19, 2024

Flutter Tutorial 2021 #16 #17- Giới thiệu ứng dụng và chức năng của app English Card

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Video này sẽ giới thiệu một chút về app English Card mà chúng ta sẽ build trong series này. Tiếp theo đó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách export những assets (hình ảnh) trong bản thiết kế (Photoshop XD) sang project Flutter của chúng ta

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #16 #17- Giới thiệu ứng dụng và chức năng của app English Card

Bài viết liên quan