, July 20, 2024

Flutter Tutorial 2021 #33 - "Giao tiếp" giữa 2 màn hình bất kỳ trong Flutter

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Làm sao để giao tiếp 2 hoặc 3, 4 màn hình trong app với nhau? Chúng ta cùng xem video bên dưới để hiểu được cách truyền dữ liệu từ màn hình A sang màn hình B và ngược lại nhé!

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #33 - "Giao tiếp" giữa 2 màn hình bất kỳ trong Flutter

Bài viết liên quan