, July 21, 2024

Flutter Tutorial 2021 #32 - Giới thiệu Navigation trong Flutter

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Trong video lần này bạn sẽ được giới thiệu một khái niệm mới. Đó chính là navigation. Vậy Navigation là gì? Cùng tìm hiểu video dưới đây nhé!

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #32 - Giới thiệu Navigation trong Flutter

Bài viết liên quan