, July 21, 2024

Lập trình web là gì? Các bước lập trình 1 trang web.

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 12, 2022

Lập trình web bao gồm các công việc xây dựng một trang web như markup, viết code, viết script, cấu hình mạng, phát triển CMS.

  •   16 min reads
Lập trình web là gì? Các bước lập trình 1 trang web.