, July 21, 2024

Sử dụng assets trong Flutter package? Tại sao không?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Aug 28, 2021

Tìm hiểu cách đưa hình ảnh hoặc assets vào app Flutter, thì xem video ở bên dưới. Bài viết này hướng dẫn dùng asset trong Flutter package.

  •   10 min reads
Sử dụng assets trong Flutter package? Tại sao không?