, June 14, 2024

Thuật toán là gì? 11 thuật toán mà lập trình viên nên biết

  • Viết bởi  Pum
  •  Oct 04, 2022

Thuật toán (Algorithm) là công thức được sử dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể, bạn chỉ cần làm theo đúng quy trình sẽ có được kết quả tối ưu.

  •   11 min reads
Thuật toán là gì? 11 thuật toán mà lập trình viên nên biết