, June 14, 2024

Dart Null safety tối ưu ứng dụng Flutter như thế nào

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 16, 2021

Bài viết này kể về trải nghiệm cá nhân của tôi khi chuyển các ứng dụng và package của tôi sang Null Safety - một tính năng vô cùng đặc biệt và quan trọng được ra mắt kể từ Flutter 2.0

  •   8 min reads
Dart Null safety tối ưu ứng dụng Flutter như thế nào

Bài viết liên quan