Python for Data Analytics

Lập trình Python nền tảng, ứng dụng phân tích dữ liệu

Các nội dung chính:

  • Giới thiệu Python & cài đặt các công cụ cần thiết để sử dụng: Google Colab, Jupyter Notebook, Anaconda.
  • Python cơ bản dành cho người mới bắt đầu.
  • Tìm hiểu & làm quen với thư viện Numpy – một lựa chọn toàn diện cho việc xử lý kiểu dữ liệu dạng mảng.
  • Thực hành và làm quen với việc xử lý dữ liệu với thư viện Pandas trên Google Colab.
  • Hướng dẫn Visualize dữ liệu trên các loại chart phổ biến, thông dụng.

Course Content

Giới thiệu khoá học & cài đặt các công cụ cần thiết
2. Python cơ bản
3. Numpy
1 of 4
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 160 Lessons