Truy vấn dữ liệu với SQL

Khoá học truy vấn và phân tích dữ liệu với SQL - Cơ bản đến nâng cao dành cho người mới học Data Analysis.

Nội dung chính:

  • Giới thiệu ngôn ngữ SQL + Cài đặt các công cụ cần thiết.
  • Các câu lệnh cơ bản trong SQL khi viết một truy vấn dữ liệu.
  • Hướng dẫn sử dụng các hàm thông dụng trong SQL.
  • Xử lý cách Join các Table trong SQL.
  • Giới thiệu các Hàm phục vụ cho việc Phân tích (Advanced Functions).
  • Hướng dẫn Import + Export dữ liệu vào/ra khỏi hệ thống chứa dữ liệu.

Course Content

thông báo
1. Introduction to SQL
2. Key Statements in SQL
3. Common Functions in SQL
1 of 3
Not Enrolled

Course Includes

  • 104 Lessons