, April 19, 2024

10 bài học giá trị tôi học được khi là lập trình viên

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Aug 07, 2021

Tôi đã phát triển phần mềm hơn 21 năm, tức là gần 1/3 cuộc đời. Dưới đây là một số bài học quý giá mà tôi học được trong suốt chặng đường ấy.

  •   12 min reads
10 bài học giá trị tôi học được khi là lập trình viên

Bài viết liên quan