, July 20, 2024

10 kỹ năng mềm cần thiết mà lập trình viên cần biết

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jun 19, 2023

10 kỹ năng mềm cần thiết cho lập trình viên: Tính cách cá nhân cho phép chúng ta tương tác hiệu quả và sống hòa hợp hơn với mọi người xung quanh.

  •   12 min reads
10 kỹ năng mềm cần thiết mà lập trình viên cần biết

Bài viết liên quan