, May 28, 2024

Lập trình mãi không giỏi được, nguyên nhân vì đâu?!


Đơn giản là vì chúng ta chưa thực sự tập trung, quyết tâm và không có động lực đủ lớn (cũng như không có người chỉ dẫn).

  •   6 min reads
Lập trình mãi không giỏi được, nguyên nhân vì đâu?!

Bài viết liên quan