, July 21, 2024

5 lý do khiến Microsoft đưa ra thỏa thuận lớn nhất từ ​​trước đến nay với Activision Blizzard

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jan 30, 2022

Tập đoàn Microsoft chi số tiền kỷ lục 68,7 tỷ USD để mua lại Activision Blizzard Inc. Dưới đây là năm lý do chính tại sao hãng lại làm điều này.

  •   4 min reads
5 lý do khiến Microsoft đưa ra thỏa thuận lớn nhất từ ​​trước đến nay với Activision Blizzard

Bài viết liên quan