, July 20, 2024

Làm cách nào để giỏi Flutter và ngôn ngữ Dart

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Oct 27, 2021

Lập trình rất khó. Mặc dù không quá khó để chạy ứng dụng Counter, nhưng để trở thành chuyên gia về một framework như Flutter và một ngôn ngữ như Dart thì cần nhiều thời gian hơn, có thể mất nhiều năm.

  •   12 min reads
Làm cách nào để giỏi Flutter và ngôn ngữ Dart

Bài viết liên quan