, February 06, 2023

0 kết quả được tìm thấy

Mobile & Web UI Kit For Flutter (100+ screens)


  •   2 min reads
Mobile & Web UI Kit For Flutter (100+ screens)

Hello mọi người, vô tình lướt lướt vòng vòng thì mình tìm thấy được 1 link Github repository vô cùng hữu ích dành cho Flutter developer. Author đã và đang hoàn thiện bộ UI Kit để xây dựng hơn 100 screen các ứng dụng phổ biến như Chat App, Music App, Social App,...

Ngoài ra còn có bộ UI cho bản web nữa

Link repository để bạn tham khảo source code: https://github.com/bukunmialuko/flutter_ui_kit_obkm

Nếu bạn thấy repository này hữu ích với bạn, đừng ngần ngại cho tác giả 1 Star nhé! 🤩🤩🤩

You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.