, July 20, 2024

Flutter Tutorial 2021 #11 - Code Time Demo Basic Layout in Flutter & Widget Inspector

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Video này sẽ demo code cho các bạn xem cách sử dụng các Widget Layout cơ bản trong Flutter như thế nào & cách sử dụng kết hợp giữa bọn nó để tạo thành 1 Layout hoàn chỉnh ra làm sao.

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #11 - Code Time Demo Basic Layout in Flutter & Widget Inspector

Bài viết liên quan