, April 17, 2024

Flutter Tutorial 2021 #10 - Code Time Demo Các Widget Cơ Bản Trong Flutter

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Practice makes perfect" Trong các số video trước các bạn đã nắm được lý thuyết của các Basic Widget trong Flutter. Trong video #10 này là lúc thích hợp để chúng ta bắt tay vào thực hành code demo các widget cơ bản này.

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #10 - Code Time Demo Các Widget Cơ Bản Trong Flutter

Bài viết liên quan