, June 14, 2024

Flutter Tutorial 2021 #1 - Giới Thiệu Ngôn Ngữ Dart & Hướng Dẫn Cài Đặt Dart SDK

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Aug 13, 2021

Flutter là một framework và sử dụng Dart làm ngôn ngữ chính. Thế nên thật là thiếu sót nếu chúng ta không tìm hiểu về ngôn ngữ Dart. Trong video #1 này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số kiến thức nhập môn về Dart nhé các bạn!

  •   2 min reads
Flutter Tutorial 2021 #1 - Giới Thiệu Ngôn Ngữ Dart & Hướng Dẫn Cài Đặt Dart SDK

Bài viết liên quan