, July 21, 2024

Flutter Tutorial 2021 #2: Hướng Dẫn Cài Đặt Flutter SDK

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Aug 14, 2021

Trong video #2 này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt Flutter vào máy tính của bạn để có thể làm việc với Flutter. Sau khi mọi người cài đặt xong, mọi người có thể vào terminal gõ lệnh để kiểm tra xem việc cài đặt đã thành công hay chưa.

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #2: Hướng Dẫn Cài Đặt Flutter SDK

Bài viết liên quan