, May 28, 2024

Tìm hiểu Date trong JavaScript.


Như tiêu đề bài viết, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Date object trong JavaScript, chuyên về xử lý các vấn đề liên quan đến ngày tháng năm và giờ giấc. Thời gian mà ông thần này lấy chính là thời gian ở máy tính của chúng ta.

  •   6 min reads
Tìm hiểu Date trong JavaScript.

Bài viết liên quan