, June 14, 2024

Business Analytics là gì? Bạn có đang nhầm lẫn Business Analytics với Data Analytics?


Business analytics có một phạm vi rộng hơn, trong khi Data analytics tập trung vào khía cạnh phân tích dữ liệu.

  •   9 min reads
Business Analytics là gì? Bạn có đang nhầm lẫn Business Analytics với Data Analytics?

Bài viết liên quan