, December 04, 2022

0 kết quả được tìm thấy

Các câu trúc lệnh điều khiển trong Javascript


 •   4 min reads
Các câu trúc lệnh điều khiển trong Javascript

Bất  kỳ một ngôn ngữ lập trình nào cũng có các câu lệnh được xây dựng sẵn dùng để thực thi các dòng code theo các yêu cầu được chỉ định, JavaScript cũng không ngoại lệ. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu trúc lệnh điều khiển hay if...elseswitch...case trong JavaScript sẽ như thế nào nè, bắt đầu thôi 😉.

I. Câu lệnh if...else

1. Câu lệnh if

Đối với câu lệnh if...else không nhất thiết phải có else khi có if nhé 😄, mà ta có thể sử dụng if độc lập nè.

if(condition){
	//code ở đây
}

Condition hay điều kiện ở đây là một đoạn code  hay một mệnh đề mà kết quả của nó trả về true/false . Ở đây, nếu condition mà trả về true thì sẽ thực thi đoạn code bên trong block code của if nè 😉.

let a = 5, b = 10;

if(a < b) {
	console.log('a < b');
}

2. Câu lệnh else

Với else thì hơi khác if một chút là muốn có else thì phải có if trước đó, tức là khi điều kiện của mệnh đề if trước nó không đúng thì câu lệnh else mới được thực thi nè 😁, cấu trúc sẽ như sau.

if(condition) {
	// condition = true thì code ở đây sẽ chạy
} else {
	// condition = false thì code ở đây sẽ chạy
}

Ví dụ:

let a = 5, b = 10;

if(a > b) {
	console.log('a > b');
} else {
	console.log('a <= b');
}
// --> result: a <= b

3. Kết hợp if...else lồng nhau

Với ví dụ trên thì kết quả cuối cùng vẫn không được rõ cho lắm đúng không nè 😀, ta vẫn chưa biết được khi nào a thực sự bằng b hay khi nào a thực sự nhỏ hơn b. Đừng quá lo lắng, ta có thể lồng câu lệnh if...else  nhiều lần để có thể 'cover' hết được các trường hợp có thể xảy ra nè 😊😉.

Để cover được hết các trường hợp của ví dụ trên, ta làm như sau:

let a = 5, b = 10;

if(a > b) {
	console.log('a > b');
} else {
  if(a === b) {
		console.log('a = b');
	} else {
    console.log('a < b');
	}
}
// --> result: a < b

Đơn giản phải không nào 😉.

4.If...else rút gọn

Chúng ta còn có thể rút gọn câu lệnh if...else bằng toán tử 3 ngôi mà mình có giới thiệu trong bài trước, cấu trúc như sau:

Điều kiện ? block code 1 : block code 2

Nếu điều kiện đúng thì thực hiện block code 1, ngược lại thì thực hiện block code 2, cùng đi vào ví dụ nhé 😉.

let a = 2;
a % 2 == 0 ? console.log("a là số chẵn") : console.log("a là số lẻ")
//--> result: a là số chẵn

II. Câu lệnh switch...case

switch...case hay còn được gọi là câu lệnh rẽ nhánh, nó thường được dùng để giải quyết các bài toán có các điều kiện cố định, cấu trúc của nó như sau:

switch(condition) {
  case value 1:
  	//block code
		break;
  case value 2:
  	//block code
		break;
	case value 3:
  	//block code
		break;
  default:
    //block code
    break;
}

Giải thích tý nè 😁:

 • condition: là biến mà ta muốn kiểm tra để rẽ nhánh.
 • value1, value2,...: là các giá trị tại các nhánh điều kiện mà ta muốn kiểm tra.
 • default: là trường hợp mặc định sẽ trả về nếu không thỏa các case bên trên.
 • break: có tác dụng dừng vòng lặp hay câu lệnh kiểm tra điều kiện trong chương trình.

Cùng đi vào ví dụ cho dễ hiểu nè 😁

let a = 5;

switch(a) {
  case 0:
  	console.log("Không");
		break;
  case 1:
  	console.log("Một");
		break;
	case 2:
  	console.log("Hai");
		break;
  case 3:
  	console.log("Ba");
		break;
  case 4:
  	console.log("Bốn");
		break;
  case 5:
  	console.log("Năm");
		break;
  default:
    console.log("Không thỏa mãn");
    break;
}

//--> result: Năm

Đơn giản, dễ hiểu phải không nè 🤣.

III. Tổng kết

Bài viết này mình đã giới thiệu cho các bạn về câu lệnh if...else hoạt động như thế nào, cách tùy biến nó, if...else rút gọn, câu lệnh rẻ nhánh switch...case và cách sử dụng rồi nè. Hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ về chúng hơn và có thể áp dụng vào các bài tập hay dự án của các bạn. Bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Vòng lặp trong JavaScript nhé 😉. Cảm ơn các bạn đã đọc 🤗!

Bài viết cùng seri

Bài viết liên quan

Home Feed UI Instagram with TailwindCSS: Giới thiệu về series

Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không khai phá "mảng đất" đầy tiềm năng này thông qua series HomeFeed UI Instagram with TailwindCSS của 200Lab....

Home Feed UI Instagram with TailwindCSS: Giới thiệu về series
ReactJS Tutorial for Beginners Phần 2

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi qua năm nội dung đầu tiên của tutorial...

ReactJS Tutorial for Beginners Phần 2
ReactJS vs React Native - Gà cùng một mẹ liệu có giống nhau?

Bạn có đang rối giữa ReactJS vs React Native? Nên chọn cái nào thì tốt hơn? Có thể tái sử dụng code của ReactJS cho React Native hay không? Hãy khám phá câu trả lời thông qua bài viết so sánh ReactJS vs React Native này bạn nhé!...

ReactJS vs React Native - Gà cùng một mẹ liệu có giống nhau?
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 7

Nối tiếp phần 6 của series, trong phần này, chúng ta sẽ bắt tay vào code Sign Up page,config lại phần router để đáp ứng được vấn đề Authentication kèm theo tạo custom hook để listening for Authentication. Không dài dòng nữa, Chúng ta bắt đầu thôi 😁....

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 7
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 6

Trong phần này, chúng ta sẽ config React Context firebase cho project của chúng ta, sau đó tạo Sign In Page và apply Authentication màfirebase cung cấp cho project của chúng ta nhé. Bắt đầu thôi 😉!...

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 6
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.