, June 14, 2024

Các khái niệm quan trọng trong ngôn ngữ C


Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về lập trình ngôn ngữ C, bài viết này hãy cùng mình đi vào tìm hiểu các khái niệm quan trọng mà các bạn cần khi nhớ khi làm việc củng ngôn ngữ này nhé!

  •   33 min reads
Các khái niệm quan trọng trong ngôn ngữ C