, July 21, 2024

Jenkins là gì? Ứng dụng Jenkins vào công việc như thế nào?


Jenkins là một giải pháp nguồn mở viết bằng Java cho phép bạn có thể thực hiện công việc CI/CD một cách tự động

  •   7 min reads
Jenkins là gì? Ứng dụng Jenkins vào công việc như thế nào?

Bài viết liên quan