, May 28, 2024

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì? Ứng dụng của AI trong cuộc sống


Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Nó mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Hãy cùng khám phá về thế giới huyền bí của AI cũng như những ứng dụng và nguy cơ tiềm ẩn mà nó mang lại.

  •   12 min reads
Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì? Ứng dụng của AI trong cuộc sống