, June 14, 2024

Data Driven Growth (P.8): Mô hình Uplift

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 15, 2022

Câu hỏi lúc này được đặt ra là liệu bạn có cần phải gửi ưu đãi đến cho tất cả khách hàng hay không?

  •   10 min reads
Data Driven Growth (P.8): Mô hình Uplift

Bài viết liên quan