, July 20, 2024

Tìm hiểu về HOF và Currying trong JavaScript


Chúng ta cùng nhau tìm hiểu khái niệm nâng cao hơn một chút đó là HOF và Currying nhé. Hai khái niệm này thường sẽ được các nhà tuyển dụng hỏi với các ứng viên cho vị trí middle và senior dev JavaScript đấy.

  •   5 min reads
Tìm hiểu về HOF và Currying trong JavaScript

Bài viết liên quan