, July 21, 2024

GitHub là gì? Vai trò của GitHub trong lập trình


GitHub là một nền tảng và dịch vụ đám mây giúp phát triển phần mềm và quản lý nhiều phiên bản mã nguồn của dự án bằng Git.

  •   23 min reads
GitHub là gì? Vai trò của GitHub trong lập trình