, July 21, 2024

Tại sao bạn nên chọn GraphQL với ReactJS

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Nov 26, 2021

Hầu hết mọi người đang sử dụng Rest Api để truy xuất và thao tác dữ liệu. Vậy tại sao lại cần chuyển qua GraphQL?

  •   3 min reads
Tại sao bạn nên chọn GraphQL với ReactJS

Bài viết liên quan