, June 14, 2024

gRPC là gì? Vũ khí tối thượng tăng tải Microservices


gRPC là một framework RPC mã nguồn mở, hiện đại và hiêu năng cao. Đây được cho là một thế hệ tiếp theo của RPC đặc biệt là trong mô hình Microservices.

  •   10 min reads
gRPC là gì? Vũ khí tối thượng tăng tải Microservices

Bài viết liên quan