, July 20, 2024

JavaScript ES2021: Những điều có thể bạn chưa biết?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 02, 2021

JavaScript ES2021 hay ES12 cuối cùng cũng được ra mắt, theo đó là các thông số kỹ thuật mới cũng được trình làng. Vậy trong phiên bản lần này có những thay đổi gì mới? Có những tính năng mới đáng giá nào?

  •   11 min reads
JavaScript ES2021: Những điều có thể bạn chưa biết?

Bài viết liên quan