, June 14, 2024

LỘ TRÌNH ĐỂ TRỞ THÀNH WEB3 DEVELOPER


Hướng dẫn này dành cho người mới bắt đầu để tiếp cận được thế giới khó hiểu của web3. Hiện nay, hầu hết mọi người đều nói về web3 và có rất nhiều tiền đang được chảy vào công nghệ này. Tham gia với tư cách là một developer vào công nghệ mới này là điều tốt nhất mà bạn nên bắt đầu ngay.

  •   12 min reads
LỘ TRÌNH ĐỂ TRỞ THÀNH WEB3 DEVELOPER

Bài viết liên quan