, June 14, 2024

Rust vs Go - Ngôn ngữ nào tốt nhất năm 2022


Rust và Go hiện là 2 ứng cử viên nặng ký và tin dùng cho các hệ thống lớn. Rust và Golang trông có vẻ tương tự nhau nhưng chúng cũng rất khác biệt

  •   11 min reads
Rust vs Go - Ngôn ngữ nào tốt nhất năm 2022

Bài viết liên quan