, June 14, 2024

Sau 2 năm rưỡi viết code tôi học được gì?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 26, 2021

Ngày càng có nhiều người đến với vùng đất lập trình rộng lớn vì thế tôi muốn dừng lại và ngẫm nghĩ về những gì tôi đã học được khi tôi bước sang năm 3 viết code.

  •   9 min reads
Sau 2 năm rưỡi viết code tôi học được gì?

Bài viết liên quan