, July 20, 2024

Spring Security là gì? Cơ chế hoạt động của Spring Security


Spring Security được phát triển bởi SpringSource (hiện thuộc Pivotal) và được xem là một trong những framework bảo mật phổ biến nhất cho ứng dụng Java.

  •   11 min reads
Spring Security là gì? Cơ chế hoạt động của Spring Security

Bài viết liên quan