, July 21, 2024

Exception là gì? Cách xử lý lỗi và ngoại lệ trong Java


Exception là một sự kiện có thể xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình, và nó có thể làm gián đoạn luồng xử lý thông thường của chương trình đó.

  •   27 min reads
Exception là gì? Cách xử lý lỗi và ngoại lệ trong Java

Bài viết liên quan