, April 17, 2024

Jira là gì? Giải mã phần mềm đa năng Jira Software


Jira là gì? Sử dụng Jira, phần mềm quản lý công việc đa năng từ Atlassian như thế nào? Bỏ túi thông tin hữu ích về Jira Software nhé.

  •   15 min reads
Jira là gì? Giải mã phần mềm đa năng Jira Software

Bài viết liên quan