, November 29, 2023

Frontend Du Ký | EGANY Apps : Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Aug 26, 2021

Bài viết lần này sẽ kể về quá trình khắc phục hệ thống khi phía đối tác có thay đổi lớn cũng như các điều chỉnh về quy trình git để mọi thứ được suôn sẻ trong quá trình phát triển.

  •   14 min reads
Frontend Du Ký | EGANY Apps : Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

Bài viết liên quan