, July 20, 2024

Architecture Pattern - Phần 6: Kiến trúc hướng không gian (Space-based architecture)


Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiến trúc hướng không gian (space-based architecture - SBA). Đây là phong cách kiến trúc đạt được hiệu suất nhờ loại bỏ cơ sở dữ liệu ra khỏi hệ thống.

  •   11 min reads
Architecture Pattern - Phần 6: Kiến trúc hướng không gian (Space-based architecture)

Bài viết liên quan