, June 14, 2024

Bài toán tháp Hà Nội và cách giải sử dụng Đệ Quy


Bài toán tháp Hà Nội có lẽ không còn xa lạ với sinh viên CNTT tại Việt Nam. Bài toán này thường xuyên được sử dụng để giảng dạy về đệ quy và lập trình trong các khóa học về Toán học và Khoa học Máy Tính.

  •   13 min reads
Bài toán tháp Hà Nội và cách giải sử dụng Đệ Quy
Bài toán tháp Hà Nội

Bài viết liên quan