, April 19, 2024

Clean code là gì ? Nguyên tắc viết clean code trong Lập Trình


Clean code là code đơn giản và dễ hiểu. Viết clean code là một kỹ năng quan trọng mà tất cả các lập trình viên nên có.

  •   27 min reads
Clean code là gì ? Nguyên tắc viết clean code trong Lập Trình

Bài viết liên quan