, May 28, 2024

Cơ Sở Dữ Liệu là gì? Các mô hình Database bạn cần biết


Cơ sở dữ liệu - Database - là tập hợp dữ liệu có tổ chức được lưu trữ và truy xuất trên thiết bị điện tử thông qua việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).

  •   22 min reads
Cơ Sở Dữ Liệu là gì? Các mô hình Database bạn cần biết

Bài viết liên quan