, April 19, 2024

Tokenomics là gì? Tầm quan trọng của Tokenomics trong Blockchain

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 04, 2022

Tokenomics là thuật ngữ được ghép từ hai từ Token (tiền mã hóa) và Economics (kinh tế học). Tokenomics quyết định kinh tế của tiền mã hóa.

  •   12 min reads
Tokenomics là gì? Tầm quan trọng của Tokenomics trong Blockchain

Bài viết liên quan