, July 21, 2024

Proof of Stake (PoS) là gì? Sự khác nhau giữa PoS và PoW?

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 04, 2022

Proof of Stake (PoS) là gì? Là một cơ chế đồng thuận tiền điện tử để xử lý các giao dịch và tạo ra các Block mới trong Blockchain.

  •   5 min reads
Proof of Stake (PoS) là gì? Sự khác nhau giữa PoS và PoW?

Bài viết liên quan