, July 20, 2024

Mnemonic là gì? Quy trình tạo ra mnemonic

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Jun 04, 2022

Bạn có biết những khái niệm như: Seed phrase, Seed, Recovery phrase, Backup Code chưa? thực ra nó đều nói về Mnemonic Phrase. Vậy Mnemonic là gì?

  •   6 min reads
Mnemonic là gì? Quy trình tạo ra mnemonic

Bài viết liên quan